La teva privadesa és important. En aquesta declaració de privadesa s’explica quines dades personals es recopila dels usuaris i com s’utilitzen. Llegeix detingudament aquests termes abans de facilitar les dades personals en aquesta web. Els majors de tretze anys podran registrar-se al Lloc web com a usuaris sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les dades personals.

En cap cas no es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica oa la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no t’has de registrar com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

S’ha fet un esforçat a crear un espai segur i fiable i per això aquí es comparteixen els principis respecte a la teva privadesa:

 • Mai no se sol·licita informació personal llevat que realment sigui necessària per prestar els serveis que requereixis.
 • Mai no es comparteix informació personal dels usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que es compti amb la teva autorització expressa.
 • Mai no s’utilitzen les teves dades personals amb una finalitat diferent de la expressada en aquesta política de privadesa.

Cal advertir que aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin omplir algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

El Lloc web ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identitat del Responsable: Xavier Sabater Fàbregas
 • Nom comercial: Estil Xevi
 • Adreça: C/ Alta Riera,5 – La Bisbal d’Empordà
 • Correu electrònic: info@estilxevi.com
 • Activitat: Serveis de Peluqueria/Barberia

A efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que enviïs a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades d’“Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels usuaris, s’implementen totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent.

Principis que s’apliquen a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, s’aplicaran els principis següents que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència:  Sempre es requerirà el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades:  Només es sol·licitaran dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals es requereixin. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació:  Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, s’informarà del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament es revisaran les llistes i s’eliminaran aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat:  Les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenc totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

Com s’obtenen les dades?

Les dades personals que es tracten al Lloc web procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de Reserves

Quins són els teus drets quan facilites les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al Lloc web s’estan tractant dades personals que concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar-ne la rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran  accedir  a les seves dades personals, així com a sol·licitar la  rectificació  de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la  supressió  quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la  limitació  del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden  oposar al tractament de les seves dades. El Lloc web deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que m’hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament es fa per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tenen dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat es tracten les dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per enviar un correu al titular, realitzar una reserva, està facilitant informació de caràcter personal de què és responsable el Lloc web. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada pel Lloc web, només com es descriu a l’Avís Legal ia la present Política de Privadesa.

Al Lloc web hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tracto la informació que em faciliten les persones interessades amb la finalitat següent per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: Sol·licito les dades personals següents: Nom, Email, per respondre als dubtes o comentaris dels usuaris del Lloc web. Per exemple, puc utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa a la web, els serveis que es presten, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T’informo que les dades que em facilites estaran ubicades als servidors de Banahosting a Europa, de manera que compleix amb el RGPD, segons la seva política de privadesa .
 • Formulari de Reserves: En aquest cas, sol·licito les dades personals següents: Nom, Email, Telèfon per gestionar les reserves, enviar butlletins, promocions i ofertes especials.  T’informo que les dades que em facilites estaran ubicades als servidors de https://www.bookitit.com a Europa, de manera que compleix amb el RGPD, segons la seva política de privadesa .

Hi ha altres finalitats per les quals tracto les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions dús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo a la política de galetes.
 • Per gestionar les xarxes socials. El Lloc web pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials del Lloc web, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que sigui procedent en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari del Lloc web. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del Lloc web. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas faré servir els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, El Lloc web amb domicili al C/ Alta Riera,5 – La Bisbal d’Empordà , serà responsable del tractament de les dades corresponents al formulari.

El Lloc web no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Tot i això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els estàndards de seguretat més estrictes.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les vostres dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privadesa.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps es conservaran les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil.
 • Fins que no se sol·liciti la supressió per l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzo per gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, el Lloc web, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privadesa:

Hosting: Banahosting situat a North Holland, Netherlands (NL)

Servei de correu electrònic: Banahosting situat a North Holland, Netherlands (NL)

Navegació

En navegar pel Lloc web es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com sutilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar a lusuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

Faig servir aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la meva base d’usuaris en conjunt.

Secret i seguretat de les dades

El Lloc web es compromet en l’ús i el tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar la alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb allò establert a la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les vostres dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

El Lloc web no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, el Lloc web s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada pel Lloc web per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se’n el Lloc web, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis al Lloc web exonerant el Lloc web, de qualsevol responsabilitat sobre això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part del Lloc web en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho al Lloc web en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privadesa

El Lloc web es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, El lloc web anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, el Lloc web no fa pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis que hi ha al web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conformement al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, el Lloc web es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Actualitzat el 23 de maig del 2023.

Desplaça cap amunt